top of page

สวัสดีค่ะ น้องๆ พร้อมที่จะก้าวออกไปหาประสบการณ์ในประเทศอังกฤษแล้วใช่ไหมคะ

 

ค่าบริการ ค่าทำการ 175 ปอนด์ (ไม่คืนทุกกรณี)

 

เมื่อได้จ่ายเงินผ่านระบบที่ปลอดภัยของเราแล้ว น้องๆ จะได้รับใบเสร็จอัตโนมัติ

และสามารถแจ้งการเงินได้ที่ทางอีเมลของ Advice For You

Email: ck@adviceforyou.org.uk

 

 

จ่ายค่าบริการ £175

£175.00Price
  • No Refund (ไม่คืนในทุกกรณี)

     

bottom of page